ਮਾਪੇ

ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਪਿਆਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ. ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

e · ਅਭੇਦ

/ əਮਰਜ /

ਕ੍ਰਿਆ

ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਉਣਾ